Integrerad Organisationslära, Case 4, Critical Mass The IT Creativity Challenge

Case – Critical Mass The IT Creativity Challenge det fjärde i Organisationslära.

Nu börjar kraven ställas högt, vi fick nya instruktioner mitt under caset och fick därför börja om från början.  Innehållet är ordnat efter teorier vilket skapar bättre struktur.
Krav, minst 4 sidor.

Inlämningen är del 4 av 5, samtliga 5 case studier motsvarar 2 HP.

This entry was posted in Företagsekonomi and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *