Informationssystem, Modul 2, Analys med kalkylprogram

modul 2 var den andra av våra inlämningsuppgifter i Informationssystem.
Uppgiften handlade om att redogöra för sina kunskaper i excel (eller motvarande) att svara i ett separat dokument var frivilligt.

This entry was posted in Informationssystem and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *