Informationssystem, Modul 3, Grundläggande webbteknologier

modul 3 var en ganska klurig inlämningsuppgift som krävde att man satt med det ett tag.
Kraven är inte så overkligt högt ställda, men av ren nyfikenhet så har jag gjort en hel del extra.

Som vanligt är word dokumenten upladdade som pdf dokument.

Posted in Informationssystem | Tagged , , | Leave a comment

Informationssystem, Modul 2, Analys med kalkylprogram

modul 2 var den andra av våra inlämningsuppgifter i Informationssystem.
Uppgiften handlade om att redogöra för sina kunskaper i excel (eller motvarande) att svara i ett separat dokument var frivilligt.

Posted in Informationssystem | Tagged , | Leave a comment

Informationssystem, Modul 1, Rapport i ordbehandlare

modul 1 var den första av våra inlämningsuppgifter i Informationssystem.
Det var en väldigt grundläggande inlämningsuppgift med fokus på formalia, mycket detaljstyrd.
Frivilligt område att skriva om. 500 ord +/- 10 %

Posted in Informationssystem | Tagged | Leave a comment

Integrerad Organisationslära, Case 5, USA Today

Case – USA Today det femte och sista i Organisationslära.

Här kommer mitt egna lilla mästerverk i Organisationslära. Caset har samma struktur som case 4 men är betydligt djupare.
Krav: minst 7 sidor samt en uppsjö av synsätt och teorier.

Inlämningen är del 5 av 5, samtliga 5 case studier motsvarar 2 HP.

Posted in Företagsekonomi | Tagged , | Leave a comment

Integrerad Organisationslära, Case 4, Critical Mass The IT Creativity Challenge

Case – Critical Mass The IT Creativity Challenge det fjärde i Organisationslära.

Nu börjar kraven ställas högt, vi fick nya instruktioner mitt under caset och fick därför börja om från början.  Innehållet är ordnat efter teorier vilket skapar bättre struktur.
Krav, minst 4 sidor.

Inlämningen är del 4 av 5, samtliga 5 case studier motsvarar 2 HP.

Posted in Företagsekonomi | Tagged , | Leave a comment