Tag Archives: word

Informationssystem, Modul 2, Analys med kalkylprogram

modul 2 var den andra av våra inlämningsuppgifter i Informationssystem. Uppgiften handlade om att redogöra för sina kunskaper i excel (eller motvarande) att svara i ett separat dokument var frivilligt.

Posted in Informationssystem | Tagged , | Leave a comment